Фінасово-господарська діяльність

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 9 м. 2021 р.

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

***************************************************************

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності

***************************************************************

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності

***************************************************************

 Основні техніко-економічні показники 2019

Основні техніко-економічні показники 9 місяців 2019 року

Основні техніко-економічні показники 1 півріччя 2019 року

***************************************************************

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності

***************************************************************

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності

***************************************************************

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності

***************************************************************

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік.

Форма№ 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма№ 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма№ 3 Звіт про рух грошових коштів

Форма№ 4 Звіт про валовий капітал

Форма№ 5 Примітки до фінансової звітності

***************************************************************