Державне підприємство «Коломийське лісове господарство» (далі лісгосп) розташований в південно-східній частині Івано-Франківської області на території Тлумацького, Городенківського, Снятинського, Коломийського адміністративних районів Івано-Франківської області.

Поштова адреса:
78218 Івано-Франківська область,
Коломийський район,
с. Нижній Вербіж, вул. Дружби 18

ДП «Коломийський лісгосп» створений в 1939 році на базі таких лісництв: Отинійське, Шепарівське, Печеніжинське, Майданське і Кропивищанське загальною площею 41696 га. В 1959 році реорганізований в Коломийський лісокомбінат, в який входило 14 лісництв Коломийського, Косівського, Снятинського, Городенківського, Тлумацького і Надвірнянського районів.

В 1995 році знову реорганізований в держлісгосп на базі 8 лісництв і лісонасіннєвого господарства загальною площею 26900 га.
Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу було проведене в 1951році.
Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1958, в 1967, в 1978, в 1988, 1996 роках. В архівах збереглися такі матеріали цих робіт: плани лісонасаджень, таксаційні описи і пояснюючі записки до проектів організації і розвитку лісового господарства.
Попереднє лісовпорядкування було проведено в 1996 р. 1-ю Українською лісовпорядною експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року по І розряду.

Починаючи з 1997 року на всій території лісгоспу проводиться безперервне лісовпорядкування. Воно заключається в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях. Всі поточні зміни вносилися в повидільну таксаційну і картографічну бази даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час безперервного лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання лісогосподарських заходів і лісокористування, визначались місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на всі рівні господарського управління.

З 2008 року безперервне лісовпорядкування перейшло на нову організацію робіт – передавання функцій польового збору інформації господарському підприємству.
Нинішнє лісовпорядкування проведено за 1 розрядом у відповідності з вимогами першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт.
Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.
Згідно з районуванням України, територія ДП «Коломийське лісове господарство» належить до передгірної частини Українських Карпат. ДП «Коломийське лісове господарство» відноситься до лісостепу (Покутсько-Дністровський округ) і Українських Карпат (Передкарпатський округ).

Клімат району розташування лісів ДП «Коломийське лісове господарство» помірно континентальний. Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, згідно даних коломийської метеостанції за останні 20 років.
До кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст та розвиток лісових насаджень відносяться пізні весняні та ранні осінні заморозки.

В цілому клімат, вище зазначених лісорослинних районів досить сприятливий для успішного росту основних лісо утворюючих районів досить сприятливий для успішного росту основних лісоутворюючих порід: сосни звичайної, ялини європейської, дуба звичайного та скельного, бука лісового, берези повислої та інших що підтверджується наявністю насаджень відносно високих бонітетів.

Територія ДП «Коломийське лісове господарство» за характером рельєфу являє собою хвилясту рівнину за винятком Печеніжинського і Слобідського лісництв, рельєф яких гірський. Згідно з умовами рельєфу рівнинна частина становить 69%, гірська 31%.
Гірські ліси по крутизні схилів діляться на пологі до 10° (51,1%), покаті від 11° до 20° (31,4%), круті – від 21-30° (16,4%), дуже круті – більше 30° на південних і 35° і вище на північних експозиціях (1.1%).
Ґрунтовий покрив в гірських лісах держлісгоспу представлений опідзоленими буроземами. В гірських долинах формуються дерново-підзолисті ґрунти.
В рівнинній частині держлісгоспу комплекс ґрунтів представлений, в основному, опідзоленими ґрунтами з яких переважають опідзолені чорноземи і темно сірі опідзолені суглинки.
По ступеню вологості ґрунти представлені від свіжих до вологих.
Ерозійні процеси на території ДП «Коломийське лісове господарство» проявляються підчас сильних дощів. Найбільш розповсюджена плоскісна ерозія у вигляді зсувів схилів, особливо у північній частині тисового заказника «Княждвір».
Рекомендується для припинення ерозії ґрунтів будівництво та ремонт лісових доріг на гірських схилах, на вирубках проведення найпростіших протиерозійних заходів (вирівнювання трелювальних волоків шляхом боронування, підсів трав і інше.)

Територія ДП «Коломийське лісове господарство» розташована в басейнах рік Дністер та Прут.
За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до свіжих та сирих.
Рівень грунтових вод коливається в межах 2-4м в горах і 4-5м на рівнині.
На долю земель з надмірним зволоженням приходиться 1,3% площі вкритих лісовою рослинністю земель. Болота займають площу 6 га.
Гідролісомеліоративні роботи на території ДП «Коломийське лісове господарство» проводились, на початку 70-х років (Шепарівське лісництво).
Гідромеліоративні системи на суміжних землях закритого типу і не сполучені з гідромеліоративною системою на території ДП «Коломийське лісове господарство» .

Район розташування ДП «Коломийське лісове господарство» відноситься до числа сільськогосподарських районів області. Провідною галуззю народного господарства є сільське господарство. Переробкою деревини займається Коломийський ДОЗ , ЗАТ «ЛК Інтерплит Надвірна», а також держлісгосп. Для надання технічної допомоги і контролю за веденням лісового господарства за лісгоспом закріплено 21 колективне господарство загальною площею лісових земель 15,5 тис. га. Всі господарства входять у Коломийський міжгосподарський лісгосп. Лісистість зони діяльності держлісгоспу 11,0%. Ліси по території району розташовані не рівномірно.

ДП «Коломийське лісове господарство» задовольняє потребу в деревині Коломийського Снятинського, Горденківського адміністративних районів. Найбільшим споживачем є Коломийський ДОЗ і Надвірнянський лісокомбінат. Річна потреба в деревині складає 270 тисяч метрів кубічних. Відпуск її за два останні роки з лісів держлісфонду становить 94 тисяч метрів кубічних.
Основні сортименти, що заготовляються в ДП «Коломийське лісове господарство»: круглі лісоматеріали – 59% (в т ч рудстійка-3%, дрова технологічні-16%, дрова паливні-25%).
Потреба в деревині задовольняється на 60% в тому числі на власні потреби 100%. Покриття дефіциту деревини проводиться за рахунок лісів міжгосподарського лісгоспу та інших лісокористувачів.

Господарська діяльність ДП «Коломийське лісове господарство» спрямована на комплексне ведення лісового господарства у поєднанні із заготівлею і переробкою деревини та інших заходів, направлених на раціональне використання і лісовідновлення лісових ресурсів у цілях захисту ґрунтів від ерозії, й охорони довкілля.
Технічне і транспортне забезпечення не досягає для використання лісозаготівельних, лісокультурних та лісогосподарських робіт.
Ступінь забезпечення транспортними засобами – 80%. Виробничим фондом ДП «Коломийське лісове господарство» забезпечений на 100%, житлом – на 94%. Кадрами лісгосп забезпечений на 100%. Основна форма організації праці – мала комплексна бригада.

Лісове господарство в економіці району посідає значне місце. Основні напрямки його розвитку – це комплексне виконання лісовідновних, лісозаготівельних, лісогосподарських, рекреаційних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання лісових ресурсів.
Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб підсобного господарства і працівників ДП «Коломийське лісове господарство» . Випас худоби в лісовому фонді проводиться на пасовищах і спеціально відведених для випасу місцях згідно виписаних білетів.
З побічних лісових користувань має місце бджільництво, збирання грибів і лікарської сировини.

Мисливська фауна в лісах ДП «Коломийське лісове господарство» представлена кабанами, козулями, зайцями та лисицями. Полювання носить спортивний характер. Крім задоволення потреб народного господарству деревині і продукції побічних лісових користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення. Межуючи з сільськогосподарськими угіддями, вони пом’якшують негативну дію вітрів, зменшують коливання температур, стимулюють ерозійні процеси, регулюють стік дощових і талих вод, підвищують цим врожайність зернових.

Ліси лісгоспу відіграють важливу роль у вирішенні проблем по охороні навколишнього середовища та покращенню екологічної обстановки лісгоспу і в майбутньому необхідно раціонально поєднувати господарські та природоохоронні задачі.